Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sInnovatie en transitieDigitaal onbeperkt

VGN onderzoekt medicatieproces en rol van ICT en informatievoorziening

De VGN onderzoekt hoe de gegevensuitwisseling rond het medicatieproces in de praktijk verloopt en hoe de digitale uitwisseling en overdracht van gegevens geregeld is in de sector. We nodigen professionals die betrokken zijn bij het medicatieproces in de gehandicaptenzorg van harte uit om de vragenlijst over het medicatieproces in te vullen.

De vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de wijze waarop in uw organisatie het medicatieproces is georganiseerd en de rol van informatievoorziening en ICT hierin. Met uw antwoorden brengen we de huidige situatie van het medicatieproces in de gehandicaptenzorg in kaart. De vragenlijst is onderdeel van de verkenning die de VGN uitvoert naar medicatieveiligheid in de sector. 

Met uw antwoorden helpt u de VGN met het in kaart brengen van de behoefte aan ondersteuning van leden bij het verbeteren van het medicatieproces. De geanonimiseerde antwoorden zullen ook worden gebruikt in nog te plannen bijeenkomsten met leden (focusgroep sessies, workshops, etc.).

Graag nodigen we u uit om de vragenlijst uiterlijk 26 januari a.s. in te vullen, zodat wij de uitkomsten tijdig kunnen verwerken en meenemen in deze bijeenkomsten.

Meer informatie
Meer informatie over de verkenning kunt u lezen in het artikel ‘VGN onderzoekt cyberspace!’. Ook kunt u contact opnemen met Han Huizinga, hhuizinga@vgn.nl of 06-13197186.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail